LEAN

 

Världens mest utbredda verksamhetsmetodik.

LEAN.

Att känna till grunderna i LEAN hör idag nästan till allmänbildningen. Oavsett vilken bransch ni är verksamma i.

O

Oberoende

Tack vare att LEAN är tillämpbart i alla typer av verksamheter, är det bara en tidsfråga innan ni kommer i kontakt med LEAN. Antingen för att ni själva arbetar efter LEAN, eller för att någon kund eller leverantör gör det.

A

Allmänbildning

LEAN är en så vanlig verksamhetsmetodik att det kan räknas till allmänbildning att åtminstone känna till grunderna i LEAN.

 

Vi på ahlmark affärsstöd hjälper er kommma igång..

T

Tillsammans

Finns det något som handlar mer om 'tillsammans' än LEAN? Troligen inte.

 

Hela metodiken bygger på att man har en gemensam kultur och värdegrund i företaget. Att man visar varandra respekt och utvecklar. Tillsammans.

Varför LEAN

LEAN är världens mest utbredda verksamhets-metodik. Tillverknings-industrin har länge styrt med LEAN som koncept. Nu breder LEAN ut sig allt mer i tjänste- och konsultföretag. Ta initiativet även i er verksamhet. Innan era konkurrenter får försprånget.

V

Våra kundlöften

Vi vill bara ha nöjda kunder. Som känner att vi levererar för kundens bästa. Vi vill känna motivation för det vi gör och också kunna prata gott om och marknadsföra våra kunders tjänster och produkter. Det är förstås viktigt för oss att ni som kund känner detsamma för oss och ahlmark affärsstöd. Vi lever på vårt goda renommé och arbetar för långsiktiga samarbeten och partnerskap. Kvalitetsinriktat.

Nöjd-kund-garanti

För att du som kund skall känna dig riktigt säker på att vårt samarbete blir fruktbart, arbetar vi med en rad olika nöjd-kund-garantier. Tillsammans med er som kund, bestämmer vi vilka leveransgarantier som passar bäst för just er. Vi gör det förstås redan innan vi tecknar avtal om leverans. Exempel på nöjd-kund-garantier kan vara prisgarantier, kvalitetsgarantier, garantier kring faktiskt nytta etc.

Vill du veta mer om oss?

Prenumerera kostnadsfritt på

FOKUS Affärsinfo

Följ oss på sociala medier

Post och fakturaadress:

Ahlmark Affärsstöd AB

Tynäsgatan 12

652 16 Karlstad

Kontakt:

Tele: +46 (0)70 35 95 400

info@ahlmarkaffarsstod.se

www.ahlmarkaffarsstod.se

Bolagsuppgifter:

Org.nr: 559039-4739

Säte: Karlstad

Koncern: EK Nordic AB

 

© All rights reserved