FOKUS Affärsstöd

Serien FOKUS Affärsstöd omfattar enkla, smarta beslutsstöd.

Som kompletterar era ekonomi- och affärssystem.

E

FOKUS Ekonomi

I modulen FOKUS Ekonomi får ni enkelt en överblick över både resultat, likvidet och nyckeltak i samma bild. Ni kan jämföra perioder och göra rullande 12-månaders trendanalyser. Även generera rapporter.

K

FOKUS Konsult

För konsultverksamheter finns FOKUS Konsult. För att ni dels på företagsnivå, och dels på individnivå, enkelt skall kunna förstå och förklara effekten av konsulternas roll i verksamheten.

M

FOKUS Medarb.

Få löpande kontroll på hur er viktiga tillgång medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Hur motiverade de är.Att ledarskapet fungerar osv. FOKUS Medarbetare ger er möjlighet att reagera i tid.

K

FOKUS Kund

Bryr ni om era kunder? Då skall ni absolut använda FOKUS Kund. Systemet ger er månadsvis information om relationen med era kunder. Och signaler om något inte är så bra som det borde.

Våra kundlöften

Vi vill bara ha nöjda kunder. Som känner att vi levererar för kundens bästa. Vi vill känna motivation för det vi gör och också kunna prata gott om och marknadsföra våra kunders tjänster och produkter. Det är förstås viktigt för oss att ni som kund känner detsamma för oss och ahlmark affärsstöd. Vi lever på vårt goda renommé och arbetar för långsiktiga samarbeten och partnerskap. Kvalitetsinriktat.

Nöjd-kund-garanti

För att du som kund skall känna dig riktigt säker på att vårt samarbete blir fruktbart, arbetar vi med en rad olika nöjd-kund-garantier. Tillsammans med er som kund, bestämmer vi vilka leveransgarantier som passar bäst för just er. Vi gör det förstås redan innan vi tecknar avtal om leverans. Exempel på nöjd-kund-garantier kan vara prisgarantier, kvalitetsgarantier, garantier kring faktiskt nytta etc.

Vill du veta mer om oss?

Prenumerera kostnadsfritt på

FOKUS Affärsinfo

Följ oss på sociala medier

Post och fakturaadress:

Ahlmark Affärsstöd AB

Tynäsgatan 12

652 16 Karlstad

Kontakt:

Tele: +46 (0)70 35 95 400

info@ahlmarkaffarsstod.se

www.ahlmarkaffarsstod.se

Bolagsuppgifter:

Org.nr: 559039-4739

Säte: Karlstad

Koncern: EK Nordic AB

 

© All rights reserved