Basfakta LEAN

Basfakta LEAN Adm

 

2017

Vill du ta del av information och nyheter inom ekonomi, personal och LEAN Adm. Maila till oss på info@ahlmarkaffarsstod.se så lägger vi gärna med dig på vårt utskick FOKUS Affärsinfo.

 

(Dela gärna på sociala medier genom att klicka nedan).

Klicka nedan för att komma direkt till basfakta för respektive område.

"Quality is never an accident;

it is always

the result of intelligent effort."

Detta är LEAN

Lean är en verksamhetsstrategi som prioriterar flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Utan att för den delen bortse från resurseffektivitet.

 

Kärnan i LEAN

 • Teamwork
 • Kommunikation
 • Effektivt utnyttjande av resurser & eliminering av slöseri
 • Ständig förbättring

 

Flödesenhet - Det som förs framåt och förädlas i processen.

 

Resurseffektivitet - Den tid då resurser tillför värde i förhållande till en viss tidsperiod.

 

Flödeseffektivitet - Summan av de värdeskapande aktiviteterna i relation till genomloppstiden.

 

Systemgränserna - Definition av processflödets start och stopp.

 

Genomloppstid - Den tid det tar för en flödesenhet att flyta igenom hela processen.

 

De 7 typerna av slöseri

 1. Onödig produktion/överproduktion
 2. Onödig väntan
 3. Onödiga transporter av material & produkter
 4. Onödigt arbete/överarbete
 5. Onödig lagerhållning
 6. Onödig förflyttning av arbetskraft
 7. Onödiga fel, omarbete och/eller dubbelarbete

 

Kaizen - Ständig förbättring

 

Jidoka - Att visualisera och tydliggöra processer och flöden

 

Just in time - Att skapa effektiva flöden

 

Metoden 5S omfattar

 • Sorteríng
 • Strukturering
 • Systematisk städning
 • Standardisering
 • Självdisciplin

 

Vill du veta mer om oss?

Prenumerera kostnadsfritt på

FOKUS Affärsinfo

Följ oss på sociala medier

Post och fakturaadress:

Ahlmark Affärsstöd AB

Tynäsgatan 12

652 16 Karlstad

Kontakt:

Tele: +46 (0)70 35 95 400

info@ahlmarkaffarsstod.se

www.ahlmarkaffarsstod.se

Bolagsuppgifter:

Org.nr: 559039-4739

Säte: Karlstad

Koncern: EK Nordic AB

 

© All rights reserved